Aktualności 03/2018

Wydanie z dnia 30-03-2018

Muzykologia cyfrowa

Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia prac nad sporządzaniem na niespotykaną dotąd skalę cyfrowych edycji wszystkich dzieł Fryderyka Chopina. O niezwykłości działań prowadzonych w ramach projektu Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie świadczą dwa aspekty. Po pierwsze, każdy utwór doczeka się kilku wersji cyfrowych, będących dokładnym odwzorowaniem konkretnego pierwodruku ze zbiorów Biblioteki - Fonoteki - Fototeki NIFC i Muzeum Fryderyka Chopina. Po drugie, edycje będą sporządzone w formacie Humdrum - w pełni cyfrowym języku zapisu muzycznego. Dzięki temu możliwe będzie nie tylko automatyczne porównanie różnic między wydaniami tej samej kompozycji, lecz także przeprowadzenie komputerowej analizy muzycznej i muzykologicznej. Dodatkowo dzięki rozwijanemu także dzięki BFF NIFC oprogramowaniu Verovio edycje w formie graficznej będzie można wyświetlać online na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Schemat tworzenia i wyświetlania edycji


Opublikowano 30-03-2018
Fundusze Europejskie